ἐφοράω

ἐφορ-άω, [dialect] Ion.[ per.] 3sg. ἐπορᾶ, inf. ἐπορᾶν, Hdt.1.10, 3.53: [dialect] Aeol. [tense] pres. part. ἐπόρεις (ἐφορεῖς cod.) Lyr.Adesp. 61: [tense] impf. ἐφεώρων, [dialect] Ion. [ per.] 3sg.
A

ἐπώρα Hdt.1.48

: [tense] fut.

ἐπόψομαι Od.19.260

, A.Ag.1642, etc.: [tense] aor. 1

ἐπόψατο Pi.Fr.88.6

(but ἐπεῖδον (q.v.) generally used as [tense] aor. 1):—[voice] Pass., [dialect] Dor. [tense] aor. 1 inf.

ἐποφθῆμεν Diotog.

ap.Stob.4.1.96: (ἐπιόψομαι (q.v.), ἐπιώψατο are from a difft. root):— oversee, observe, of the sun,

πάντ' ἐφορᾷς καὶ πάντ' ἐπακούεις Il.3.277

, cf. Od.11.109, S.El.824 (lyr.);

ὁπόσας ἐφορᾷ φέγγος ἀελίου E.Hipp. 849

(lyr., codd.); of the gods, watch over, visit,

Ζεὺς . . ὅς τε καὶ ἄλλους ἀνθρώπους ἐφορᾷ Od.13.214

;

θεοὶ . . ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες 17.487

;

Ζεὺς πάντων ἐφορᾷ τέλος Sol.13.17

;

σὲ γὰρ θεοὶ ἐπορῶσι Hdt.1.124

;

Ζεὺς ὃς ἐφορᾷ πάντα S.El.175

(lyr.);

Δίκην πάντα τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐφορᾶν D.25.11

(later c. gen.,

χώρα ἧς ὁ Ἥλιος ἐφορᾷ UPZ14.30

(ii B. C.), etc.);

λιμὸς μαλθακόν σφ' ἐπόψεται A.Ag.1642

; of men,

τὰ πρήγματα ἐπορᾶν τε καὶ διέπειν Hdt.3.53

; [τὰς πόλεις] Eup. 290;

πάντ' ἐφορῶν καὶ διοικῶν D.3.34

;

οὐ ῥᾴδιον ἐφορᾶν πολλὰ τὸν ἕνα Arist.Pol.1287b8

; ἀρχὴ ἐφορῶσα περὶ τὰ συμβόλαια ib.1321b13; of a general going his rounds, Th.6.67, X.Cyr.5.3.59; visit the wounded, αὐτόπτης ἐ. ib.5.4.18; δαῖτα ἐποψόμενος attend it, Pi.O.8.52 (s. v.l.):— [voice] Pass., of insane persons,

δοκοῦσιν ὑπό τινων μειζόνων ἐφορᾶσθαι δυνάμεων Paul.Aeg.3.14

.
2 look upon, behold,

ἐποψόμενος Τιτυόν Od.7.324

; ἕκαστα τῶν συγγραμμάτων inspect them, Hdt.1.48: freq. c. part.,

ἐπόψεαι . . φεύγοντας Il.14.145

;

κτεινομένους μνηστῆρας Od.20.233

;

ἐπορᾷ μιν ἐξιόντα Hdt.1.10

;

ἐ. τοὺς φίλους εὐδαίμονας γενομένους X. Cyr.8.7.7

, etc.; cf. ἐπεῖδον: esp. of evils.

ἐποψόμενος Κακοΐλιον Od. 19.260

, al.;

Ἀγαμέμνονός σέ φημ' ἐπόψεσθαι μόρον A.Ag.1246

;

τὰ μέλλοντ' οὐδεὶς ἐ. S.Tr.1270

(anap.), cf. Ar.Th.1048 (lyr.):—[voice] Pass., ὅσον ἐφεω ρᾶτο τῆς νήσου as much of it as was in view, Th.3.104.
3 Astrol., = ἐπιβλέπω 111, Cat.Cod.Astr.1.126.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐφορῶ — ἐφοράω oversee pres imperat mp 2nd sg ἐφοράω oversee pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres ind act 1st sg (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee pres ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορᾶν — ἐφοράω oversee pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἐφοράω oversee pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἐφοράω oversee pres part act masc nom sg (doric aeolic) ἐφορᾶ̱ν , ἐφοράω oversee pres inf act (epic doric) ἐφοράω oversee pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορᾶτε — ἐφοράω oversee pres imperat act 2nd pl ἐφοράω oversee pres subj act 2nd pl ἐφοράω oversee pres ind act 2nd pl ἐφοράω oversee imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἐποράω pres imperat act 2nd pl (epic) ἐποράω pres subj act 2nd pl (epic) ἐποράω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορᾷ — ἐφοράω oversee pres subj mp 2nd sg ἐφοράω oversee pres ind mp 2nd sg (epic) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd sg ἐφοράω oversee pres ind act 3rd sg (epic) ἐποράω pres subj mid 2nd sg ἐποράω pres ind mid 2nd sg (epic) ἐποράω pres subj mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶμεν — ἐφοράω oversee pres subj act 1st pl (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres ind act 1st pl ἐφοράω oversee pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee imperf ind act 1st pl (homeric ionic) ἐποράω pres subj act 1st pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶν — ἐφοράω oversee pres part act masc voc sg ἐφοράω oversee pres part act neut nom/voc/acc sg ἐφοράω oversee pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) ἐποράω pres part act masc voc… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶσι — ἐφοράω oversee pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶσιν — ἐφοράω oversee pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶνται — ἐφοράω oversee pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐφοράω oversee pres ind mp 3rd pl ἐφοράω oversee pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐποράω pres subj mid 3rd pl (attic epic ionic) ἐποράω pres ind mid 3rd pl ἐποράω pres subj mp 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφορῶντι — ἐφοράω oversee pres part act masc/neut dat sg ἐφοράω oversee pres ind act 3rd pl (doric) ἐφοράω oversee pres subj act 3rd pl (epic doric ionic) ἐποράω pres part act masc/neut dat sg (epic) ἐποράω pres ind act 3rd pl (epic doric) ἐποράω pres subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐφόρη — ἐφοράω oversee pres imperat act 2nd sg (doric) ἐφοράω oversee pres imperat act 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἐφοράω oversee imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) ἐποράω pres imperat act 2nd sg (epic doric) ἐποράω pres imperat act 2nd sg (doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.